2020

Hösten 2019 köpte vi in hingsten Ticktack 2108.

Under säsongen 2020 kommer han att finnas tillgänglig i avel hos oss för friska ston. Han kommer samtidigt att påbörja sin karriär i sportkörning.